24. marraskuuta 2013

"Kasvaa-verbin johdoksella kasvo tai kasvu on runsaasti vastineita itämerensuomalaisissa kielissä. Niiden merkitykset vastaavat lähinnä suomen sanaa kasvu. Myös suomen murteissa ja vanhassa kirjakielessä kasvo-sanalla on nykyisestä yleiskielestä poikkeavia merkityksiä, esimerkiksi 'kasvu, kasvi, hyöty, voitto, korko'...

Elias Lönnrotin sanakirjassa (julkaistu 1866-1880) yksiköllisellä sanalla kasvo oli merkitys 'poski'. Voidaan ajatella, että kasvot tarkoitti ensin molempia poskia ja sittemmin koko pään etupuolta...

Naama-sanan vastineita ovat karjalan noama ja saamen námmi. Edellinen merkitsee sekä kasvoja että naamaria. Jälkimmäinen tarkoittaa ohutta nahkaa, joka peittää poron sarvia niiden kasvuvaiheen aikana."

(Nykysuomen etymologisen sanakirjan pohjalta.)

Ei kommentteja: